Feachtas ollscoile

Ireland“Faoin Irish Universities Act (1908), bhí sé fágtha faoi Sheanad na hOllscoile nua na riachtanais iontrála a shocrú. Ar sheanad an NUI bhí beirt ón gConradh: Eoin Mac Néill agus de Híde. Bhí de Híde éifeachtach agus straitéiseach ina chuid oibre, agus múinte agus cúirtéiseach i gcónaí. Bhí caidreamh maith cothaithe aige leis an rialtas, le polaiteoirí agus le lucht eaglaise. Leag Mac Néill amach an cás ar son na Gaeilge sa phaimfléad Irish in the National University, a scaipeadh go forleathan ar fud na tíre …” (more)

[Donncha Ó hÉallaithe, Irish Times, 16 September]

Tags: , , ,

Leave a Reply