Address by Jan O’Sullivan TD, Minister for Education and Skills, at the TUI Congress, Wexford

Ireland“Good afternoon. A Uachtaráin, a Rúnaí Ghinearálta, a Thoscairí agus a chairde, Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil libh as an gcuireadh chugam le bheith in bhur dteannta ag an gcomhdháil bhliantúil agaibh, anseo i Loch Garman …” (more)

[Department of Education and Skills, 8 April]

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply